شرایط پانسیون 1397/12/2 8:49:31
  • به همراه داشتن شناسنامه بهداشتی حیوان.

  • حیوان مورد پانسیون نباید هیچگونه بیماری پوستی از قبیل قارچ.انگل و…داشته باشد.

  • حداقل سن 4 ماه تمام باشد.

  • از پذيرفتن حيواناتي كه 2 مرحله واكسيناسيون خود را دريافت نكرده اند معذوريم.

  • ارایه بیوگرافی حیوان توسط صاحب حیوان.

تمام سعی ما این است

که بهترین مراقبت را

از بهترین دوست شما انجام دهیم.